ราคายางวันนี้

Thursday, 24 March 2011

ชสยท.ยื่นหนังสือผู้ว่าฯสงขลา จี้รัฐบาลแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ

สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสยท.) จาก 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา 300 คน ยื่นหนังสือผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผ่านไปถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ

วันนี้ (17 มี.ค.) สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสยท.) จาก 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อ.รัตภูมิ อ.ควนเนียง อ.บางกล่ำ และอำเภอเมืองสงขลา ประมาณ 300 คน นำโดย นายเพิก เลิศวังพงศ์ ประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปชุมนุมที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อยื่นหนังสือให้กับนายวิญญู ทองสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเรื่อง ขอให้พิจารณาถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง ผ่านไปถึงนายกรัฐมนตรี

โดยมีข้อเรียกร้อง 2 ข้อคือ 1.ให้รัฐบาลอนุมัติโครงการ “สนับสนุนสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา เพิ่มมูลค่าเพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ (8,000 ล้านบาท)” โดยด่วน และลดเงื่อนไขของโครงการที่เป็นอุปสรรค เพื่อเปิดโอกาสให้สถาบันเกษตรกรเข้าถึงโครงการโดยเสมอภาคกัน

2.ให้ยกเลิกข้อความใน พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.... ที่มีเนื้อหานำไปสู่การใช้เงินจากกองทุนนี้ ในการส่งเสริมให้มีการปลูกยางใหม่ตามนโยบายของรัฐ แต่ให้รัฐจัดสรรเงินจากงบประมารประจำปี หรือเงินจากแหล่งอื่นในการส่งเสริมการปลูกยางใหม่แทน โดยนายวิญญู ทองสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้รับหนังสือ และรับปากจะรีบทำหนังสือเพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้

นายเพิก เลิศวังพงศ์ ประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในวันที่ 21 มีนาคม นี้ แกนนำชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสยท.) จำนวน 20 คน จากทั่วประเทศ จะไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง เพื่อกดดันให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องต่อไป
ที่มา : ASTV ผู้จัดการ (18/3/2554)

No comments:

Post a Comment